HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU KIẾN THỨC NỀN

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu kiến thức liên quan về:

– Cacbon và hợp chất của cacbon

+ Lý thuyết về cacbon và hợp chất cacbon: xem tại đây 

+ Tư liệu giúp học tốt chương cacbon – silic: xem tại đây

+ Bài giảng điện tử E – learning bài cacbon:

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Bai-15-Cacbon-l4281/scorm1/

+ Bài giảng điện tử E – learning bài hợp chất cacbon:

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/HOP-CHAT-CUA-CACBON-l596/scorm1/

– Khả năng hấp phụ của cacbon hoạt tính

https://locphen.vn/vi-sao-than-hoat-tinh-co-kha-nang-hap-phu-mui.html

https://moitruongtoanphat.com.vn/tai-lieu/than-hoat-tinh-hap-phu-nhu-the-nao

– Cấu tạo và nguyên lí làm việc của quạt hút

– Hướng dẫn làm máy hút bụi bằng quạt hút